Kính hiển vi

Kính hiển vi

  • MÃ SP : SKU00039

Hãng sản xuất: OPTIKA/ Ý

HOTLINE: 0947 918 397

Các loại kính hiển vi:

Kính hiển vi một mắt

Kính hiển vi hai mắt

Kính hiển vi 3 mắt

Kính hiển vi soi nổi

Kính hiển vi soi ngược

Kính hiển vi phân cực

Kính hiển vi huỳnh quang

Kính hiển vi phản pha

Kính hiển vi có gắn camera

Sản phẩm cùng loại