Hệ thống cộng hưởng Plasmon bề mặt hai kênh

Hệ thống cộng hưởng Plasmon bề mặt hai kênh

  • MÃ SP : SR7500DC

Model: SR7500DC

Hãng sản xuất: Reichert / Mỹ

 

HOTLINE: 0947 918 397

SR7500DC làm tăng giới hạn phát hiện và độ nhạy trong phân tích tương tác không đánh dấu phân tử.

Phân tích tương tác cho các thành phần sau:

Proteins, Nucleic Acids, Lipids, Carbohydrates, Small Molecules/Drugs,  Whole Cells, Bacteria/Viruses, Polymers

Hệ thống cộng hưởng Plasmon bề mặt (Surface Plasmon Resonance - SPR) hai kênh SR7500DC thế hệ mới mang lại nhiều lợi ích cho ngành công nghiệp và học viện với một trong những hệ SPR có độ nhạy và linh hoạt nhất trên thị trường hiện nay. Hệ thống đáng tin cậy không cần đánh dấu phân tử này được sử dụng để mô tả hàng loạt các tương tác phân tử quan trọng trong nhiều lĩnh vực khoa học. Các tương tác này bao gồm các tương tác xảy ra giữa các lớp chính của các đại phân tử sinh học cùng với các phân tử nhỏ liên quan và các thuốc. Thông tin định lượng trên các tương tác như vậy là quan trọng với các lỗ lực nghiên cứu trong ngành dược phẩm, phát hiện thuốc, sàng lọc kháng thể, chức năng/cấu trúc protein, điều hòa gen và các hệ thống sinh học. Hệ thống SPR này cho dữ liệu chất lượng cao với độ chính xác vượt trội cho:

•      Phân tích các động lực học yêu cầu khắt khe (tốc độ gắn kết và tốc độ phân tách)

•      Đo ái lực với phạm vi từ các tương tác cực yếu (1 mM) đến các tương tác cực mạnh (1 pM)

•      Xác định chính xác các thông số nhiệt động lực học (AH, AS)

•      Phân tích nồng độ chính xác

Sản phẩm cùng loại