Tủ ấm

Tủ ấm

  • MÃ SP : SKU00042

Các loại tủ ấm của các hãng sản xuất: Memmert-Đức, Binder-Đức, N-Biotek-Hàn Quốc, MRC-Israel, Raypa-Tây Ban Nha, …

HOTLINE: 0947 918 397

Tủ ấm thường

Tủ ấm CO2

Tủ ấm lạnh

Tủ ấm lắc

Tủ ấm lắc CO2

Tủ ấm BOD

Buồng tăng trưởng

Sản phẩm cùng loại